Szkolenia menadżerskie

Wiele osób kojarzy funkcje kierownicze jedynie z prestiżem oraz swoistą władzą. Tymczasem za sukcesem każdego menadżera stoi przede wszytki jego zdolność do zarządzania zespołem. Pod tym pojęciem trzeba jednak rozumieć nie rządzenie.Wiele osób kojarzy funkcje kierownicze jedynie z prestiżem oraz swoistą władzą. Tymczasem, za sukcesem każdego menadżera stoi przede wszytki jego zdolność do zarządzania zespołem. Pod tym pojęciem trzeba jednak rozumieć nie rządzenie ludźmi, a coś zupełnie innego. Skuteczne zarządzanie zespołem będzie bowiem czymś o wiele bardziej skomplikowanym niż wydawanie poleceń i rozdzielane kar. Dlatego też współczesny przełożony musi łączyć w sobie o wiele więcej cech i zdolności, niż może to wynikać z wielu, tradycyjnych przyzwyczajeń wielu pracowników. Przywództwo, szkolenie, dążenie do perfekcji muszą zatem stać się nie tylko hasłami, ale przede wszystkim codzienną praktyką każdego menadżera.

Lider, coach, kierownik.

Nowoczesne techniki zarządzania i organizacji w różnym tempie trafiają do różnych organizacji. Co oczywiste trzeba liczyć się z tym, że często opory indywidualnych przełożonych prowadzi do tego, że zarządzanie zespołem wygląda nieco archaicznie. Warto jednak niekiedy wyjść z roli kierownika, takiego jakiego widzi się na starych filmach Stanisława Barei i spojrzeć na świat przez prymat wiedzy i doświadczeń i praktyki organizacji, które były tworzone przez dziesięciolecia na zachodzie Europy w USA, czy w Japonii.

Szkolenia dla menedżerów coraz częściej kładzie nacisk na inne niż tradycyjne formy zarządzania zespołami. Zarządzanie zmianą, czy zarządzanie poprzez coaching to tylko dwa z wielu sposobów na to, by uzyskiwać wspólnie z podwładnymi sukcesy.

Niezależnie jednak od przyjętej metody trzeba pamiętać o tym, że kierownik, menadżer musi przede wszystkim dbać o to, by przewodzić swoim ludziom dzięki wiedzy, doświadczeniu i zdolności dzielenia się tymi kompetencjami. Co za tym idzie przełożony musi nie tylko być lepszym, mądrzejszym od swoich podwładnych, ale przede wszystkim nie ustawać w poszerzaniu tej wiedzy. Tylko w ten sposób możliwe jest stanie się prawdziwym liderem. Ponadto za tym podąża także konieczność umiejętnego rozdzielania zadań oraz doboru pracowników do konkretnych wyzwań. Dodatkowo mądry menadżer musi przede wszystkim umieć pracować ze swoimi ludźmi i wiedzieć, czy wobec każdego z nich możliwe jest stosowanie takich samych metod zarządzania.

Czytaj więcej

Co wie dobry manager

To prawda że przywódcy posiadają wrodzoną charyzmę która motywuje innych do działania. Wielu z nich potrafi porwać tłum samymi słowami. Jednak aby sprawnie zarządzać zespołem potrzebne jest również doświadczenie zapał i wiedza..

Więcej

Przełożony

W Polsce wciąż jeszcze można spotkać się z przykładami kierowników czy też przełożonych którzy uznają że sam fakt zajmowanego przez nich stanowiska powinien być lekiem na wszelkie dolegliwości zespołu. Tymczasem jak pokazuje.

Więcej

Manager przyszłości

Zarządzanie ludźmi nie jest wcale niczym prostym. Wbrew powszechnym opiniom wcale nie jest tak że kierownik czy też inna osoba zarządzająca może nic nie robić i tylko wydawać polecenia. Taka forma prowadzenia zespołu czy też.

Więcej

Leadership

Niezależnie od wielkości firmy zarządzanie projektem stoi zawsze na pierwszym miejscu w ocenie potencjalnej efektywności i skuteczności danego przedsięwzięcia. Wywiązanie się z ustalonych terminów rozplanowanie wydatków zgodnych.

Więcej

Copyright © 2018 Cechy menadżera