Leadership


Niezależnie od wielkości firmy, zarządzanie projektem stoi zawsze na pierwszym miejscu w ocenie potencjalnej efektywności i skuteczności danego przedsięwzięcia. Wywiązanie się z ustalonych terminów, rozplanowanie wydatków zgodnych z przydzielonym budżetem, spełnienie wymagań stawiany przez klienta i politykę firmową odnośnie jakości produktu końcowego – każdy z tych czynników zależny jest od sprawnego zarządzania zespołem pracowników pracujących na projektem. Zadaniem lidera jest taka koordynacja zadań, aby wszyscy wywiązywali się ze swoich obowiązków i maksymalnie wykorzystywali nabyte umiejętności w połączeniu z naturalnymi predyspozycjami. Niezbędna do tego celu jest właściwa komunikacja i odpowiednie rozplanowanie zadań w czasie, a na wypadek sytuacji kryzysowe, sprawne zapobieganie ryzyku, jakie wystąpi.

Czego oczekuje się od kierownika?

Umiejętność wyciągania wniosków z poniesionych porażek oraz wytyczenie celów, które będą konsekwentnie realizowane – to są właśnie umiejętności, jakich firmy oczekują od swoich kierowników. Wykształcić je pozwala kurs zarządzania zespołem – profesjonalnie zorganizowane kursy, które kończą się zdaniem egzaminu certyfikującego, poświadczającego osiągnięty poziom biegłości w danej dziedzinie wiedzy: zarządzaniu czas, ryzykiem, projektem, harmonogramem, zespołem.

Jakie są najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie?

Tym, co liczy się najbardziej, to komunikacja między członkami zespołu. Wszelkie nieporozumienia, przejawy rywalizacji, zazdrość czy nadmierna pewność siebie i wyrażenie swojego zdania mogą doprowadzić do niechybnego konfliktu. W jego rezultacie praca przestanie być płynna, terminy zaczną uciekać, zanim ktokolwiek zda sobie sprawę, a kryzys będzie się jedynie pogłębiał, kiedy członkowie będą się obarczali winą.

Jak zaradzić kryzysowi?

Aby firma mogła się rozwijać, potrzebni są ludzie. Aby ludzie dokładali wszelkich starań, konieczne jest indywidualne podejście do każdego przypadku. Zapewnienie rozwoju bądź stabilności zatrudnienia, realizację aspiracji czy też wytyczenie drogi do osiągnięcia celu.

Sprawne zarządzanie zespołem jest złożonym procesem, na który wpływa wiele czynników, a ich zdeterminowanie zalicza się do podstawowych umiejętności kierownika.

Copyright © 2018 Cechy menadżera