Manager przyszłości


Zarządzanie ludźmi nie jest wcale niczym prostym. Wbrew powszechnym opiniom wcale nie jest tak, że kierownik czy też inna osoba zarządzająca może nic nie robić i tylko wydawać polecenia. Taka forma prowadzenia zespołu czy też grupy ludzi jest już dzisiaj czystym anachronizmem i nie prowadzi do niczego dobrego. Dlatego tak ważne jest to, by lider, szef, kierownik czy każda osoba, która ma pod sobą ludzi potrafili umieć się rozwijać się tym samym prowadzić do sukcesu zarówno siebie, jak i swoich podwładnych.

Współczesne nauki dotyczące tego jak prawidłowo zarządzać zespołami ludzkimi jasno pokazują, że konieczne jest przekierowanie uwagi przełożonych z wydawania poleceń, na konstruktywne tworzenie zespołu i prowadzenie go, zamiast poganiania. Dlatego też tak istotne jest to, by szkolenia zarządzania zespołem były w grafiku każdego przełożonego. Liderowanie nie jest bowiem oparte wyłącznie na autorytecie władzy, jako takiej. Takie rozumowanie jest zgubne i prowadzi w gruncie rzeczy do tworzenia utraty zaufania do zwierzchnika.

Chcąc zatem skutecznie prowadzić swój zespół nie tylko do sukcesów zawodowych ale także w sposób, który uwolni energię i potencjał poszczególnych pracowników. Warto zatem pamiętać, że istnieją zasady wokół których należy tworzyć swoją grupę zawodową. Pozwalają one na skuteczne zarządzenia zespołem. Tym samym warto kierować się tym, by:

- pracownicy stali się centrum całej organizacji.

- działaj tak, jak sam tego wymagasz,

- kieruj się zasadami, o wyznawanie których prosisz pracowników,

- kontrola i ocena nie jest niczym złym, o ile jest prawidłowo wykonywana,

- pracownicy wymagają wsparcia, które musi zapewnić przełożony,

- stawaj się coraz lepszy, jeżeli wymagasz tego od swoich podwładnych.

Kierownik nie może być zatem kimś, kto tylko stoi nad pracownikami wymaga, kiedy sam nie reprezentuje czegoś więcej. Kompetencje przełożonego muszą być zatem jego głównym atutem, z którego korzysta zarówno w ramach własnych obowiązków, jak i w celu wsparcia swoim podwładnym.

Copyright © 2018 Cechy menadżera