Przełożony


W Polsce wciąż jeszcze można spotkać się z przykładami kierowników czy też przełożonych, którzy uznają, że sam fakt zajmowanego przez nich stanowiska powinien być lekiem na wszelkie dolegliwości zespołu. Tymczasem, jak pokazuje nowoczesna teoria zarządzania idea kierownika, który zza biurka wydaje polecenia nie reprezentując przy tym żadnych wyższych wartości odchodzi słuszne do lamusa. Warto zatem, aby każdy kierownik skorzystał z możliwości, jakie dają szkolenia dla menedżerów. Będą tam oni mogli nie tylko poznać tajniki skuteczne zarządzania zasobami ludzkimi, ale także jak tworzyć odpowiedni klimat w zespole i korzystać z indywidualnych możliwości każdego z pracowników dla ogólnego sukcesu.

Podstawowym elementem, którego wdrożenie jest konieczne dla skutecznego zarządzania zespołem jest przede wszystkim to, by stworzyć z ludzi centrum całej organizacji. To właśnie pracownicy są po prostu najważniejsi. Bez nich nie byłoby ani wyników, ani przełożonego, ani tym bardziej przełożonego. Tu leżu klucz do tego, by tworzyć z pracownikami rzeczy wielkie, a nie jedynie poganiać ich, jak niewolników. Każdy z pracowników musi mieć poczucie, że jego praca jest ważna, a osiągane przez firmę wyniki, są także jego udziałem. Dlatego też rolą kierownika, przełożonego czy menadżera jest przede wszystkim to, by uczynić z pracowników osoby zaangażowane i przekonane o swojej wartości dla organizacji. W tym celu konieczne jest przede wszystkim to, by słuchać ludzi, pytać ich o zdanie i pozwalać pracować im według własnego rytmu. Oczywiście nie może to oznaczać, że kierownik ma zostawiać w pełni wolną rękę swoim podwładnym. Rolą lidera jest przede wszystkim to, by pokazywać swoim podwładnym kierunek, w którym maja podążać i wspierać ich we wspólnym dążeniu do osiągania wspólnego sukcesu.

Menadżer musi być zatem kimś więcej niż tylko osobą, która sprawdza i kontroluje. Motywowanie podwładnych, tworzenie dla nich nowych pół możliwości, które mogą być korzystne zarówno da rozwoju pracownika, jak i całej firmy.

Copyright © 2018 Cechy menadżera